ДОГОВІРПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Дата останнього оновлення Договору: 23.03.2024

ПРЕАМБУЛА

Інтернет-платформа https://www.bomi.school/ пропонує будь-якій фізичній особі приєднатися до Договору публічної оферти (далі – «Договір») на визначених умовах. Виконавцем за Договором є особа, щодо якої здійснюється чи планується здійснення оплати вартості послуг. При одночасному згадуванні «Виконавця» та «Споживача» використовується термін «Сторони».

Договір розміщений на вебсайті за адресою: https://www.bomi.school/, що дає реальну можливість кожній особі ознайомитись з його текстом.

Перед використанням вебсайту та оплатою послуг, уважно ознайомтесь зі змістом Договору, зокрема щодо умов надання доступу до курсу,
навчальних матеріалів тощо.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Споживачів без надання переваги одному Споживачу перед іншим. Виконавець має забезпечити Споживачам можливість ознайомлення з умовами Договору, якщо умови Договору є застосовними до діяльності Виконавця.
1.2. Споживач підтверджує своє погодження з усіма положеннями Договору шляхом приєднання до нього.
1.3. Повне або часткове непогодження з умовами Договору тягне за собою неможливість надання Виконавцем та отримання Споживачем послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Терміни, що приведені нижче і згадуються в даному Договорі, означають наступне:
2.1.1. Вебсайт – це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних даних, логічно пов’язаних між собою. Вебсайт доступний у мережі Інтернет за адресою:  https://www.bomi.school/.
2.1.2. Викладач – представник, який проводить онлайн-заняття, перевіряє домашні завдання та супроводжує Споживача протягом проходження ним курсу.
2.1.3. Домашні завдання – завдання для самостійного виконання Споживачем у будь-якій формі, що є частиною курсу.
2.1.4. Інформаційні матеріали – супутні інформаційні матеріали у формі  конспектів, шпаргалок, схем тощо, доступ до яких Споживач отримує в Telegram-боті / Telegram-чаті або інших сторонніх сервісах.
2.1.5. Курс – сукупність інформаційно-консультаційних послуг Виконавця.
2.1.6. Менеджер – представник, який виконує технічні та організаційні функції, зокрема щодо продажу курсів Користувачам, налаштування, функціонування та оновлення веб-сайту тощо.
2.1.7. Фінансовий агент – платіжна система (в особі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), яка реалізовує організацію та здійснення переказу грошових коштів за дорученням Виконавця із використанням електронних способів обробки платежів за реалізовані товари або послуги на вебсайті.
2.1.8. Форма – спеціально передбачена функціональна можливість для сплати на вебсайті або через послуги Фінансового агенту.
2.1.9. Telegram-бот – це засіб для швидкого інформування Користувача про заняття та надання доступу до них, інформаційних матеріалів, домашніх завдань, нагадування про необхідність сплати місячного платежу, у разі обрання оплати по частинах, тощо.
2.1.10. Telegram-чат – це засіб для швидкого обміну текстовими повідомленням між Викладачем та учасниками Курсу в соціальній мережі Telegram. Правовласником Telegram-чату є Адміністрація вебсайту.
2.1.11. Тариф послуг (тариф) – сукупність послуг з усього комплексу інформаційно-консультаційних послуг за Договором, визначена Виконавцем, у певному обсязі та за конкретну ціну.

2.2. Зазначені терміни мають тотожне значення при вживанні в однині і в множині, а також при написанні з великої і малої літери. Інші терміни, які використовуються в Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а в разі відсутності визначення в законодавстві мають загальновживане значення або визначаються за правилами ділового обороту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає Споживачу комплекс інформаційно-консультаційних послуг (далі – Послуги) в тому обсязі, що передбачений обраним Споживачем тарифом послуг.

3.2. Інформація про доступні тарифи послуг розміщена на вебсайті. Користувач має право ознайомитись із сукупністю та вартістю послуг в межах конкретного тарифу, обрати, оплатити та придбати його.

3.3. Комплекс послуг за Договором може складатися, але не обмежуватись, в залежності від обраного Споживачем тарифу, з:
3.3.1. надання доступу до Telegram-боту та Telegram-чату;
3.3.2. надання доступу до конкретної кількості групових / індивідуальних онлайн-занять згідно із розкладом;
3.3.3. надання доступу до інформаційних матеріалів;
3.3.4. надання доступу до конкретної кількості спікінг-клабів;
3.3.5. надання доступу до певної кількості додаткових занять різного типу;
3.3.6. домашніх завдань та їх перевірки;
3.3.7. індивідуального зворотного зв’язку від Викладача та отримання рекомендацій, порад тощо від нього;
3.3.8. індивідуального зворотного зв’язку і технічної підтримки від Менеджера.

3.4. Виконавець має право змінювати обсяг послуг в межах одного тарифу та його ціну без попереднього повідомлення Споживача.

ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦЕПТУ

4.1. Укласти Договір може особа, яка досягла повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України, а саме – 18 років. Ураховуючи, що деякі послуги Виконавця розраховані на прогресивну молодь, то у випадку придбання курсу для малолітнього або неповнолітнього, акцептувати Договір зможуть виключно їхні законні представники, а саме: батьки, опікуни, піклувальники, усиновлювачі тощо в інтересах цієї особи.

4.2. Укладання Договору відбувається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Користувачем вебсайту та приєднання до Договору конклюдентними діями, без підпису письмового примірника Договору між Споживачем та Виконавцем.

4.3. Моментом акцепту за Договором вважається факт проведення успішної оплати за обраний Споживачем тариф послуг, його першої частини або завдатку за бронювання місця.

4.4. Укладаючи Договір, Споживач автоматично повністю та безумовно погоджується із прийняттям положень Договору та всіх додатків, які є його невід’ємними частинами.

4.5. Порядок надання акцепту:
4.5.1. Споживач зазначає особисті дані на вебсайті та отримує зворотній зв’язок від Менеджера або звертається до Менеджера самостійно через акаунт в соціальній мережі Instagram/Telegram;
4.5.2. повідомляє його про власне бажання придбати послуги за конкретним тарифом, а також отримує всю необхідну інформацію для здійснення платежу;
4.5.3. Менеджер узгоджує із Споживачем порядок оплати, отримує підтвердження ознайомлення та згоди з умовами Договору, Політики конфіденційності та іншими їх невід’ємними частинами, а також надсилає рахунок для оплати;
4.5.4. Споживач здійснює оплату згідно рахунку повністю або частково.

4.6. Споживач не має права споживати послуги Виконавця за Договором, у разі якщо його не було укладено, або якщо Споживач частково або повністю не погоджується із положеннями Договору.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Споживач отримує комплекс послуг, передбачений обраним ним тарифом, після оплати його повної або часткової вартості.

5.2. Вартість обраного Споживачем тарифу послуг складає грошову суму, що вказана на вебсайті в момент надання Споживачем акцепту Договору.

5.3. Оплата вартості послуг здійснюється Споживачем:
5.3.1. у формі 100% передплати вартості послуг за конкретний тариф; або
5.3.2. у формі оплати вартості тарифу частинами (за функцією «Оплата частинами» банківських установ, якщо налаштування фінансового агента передбачають таку можливість) – доступне для придбання 52 або 104 занять.

5.4. Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі з використанням фінансового агенту або на підставі виставленого Менеджером рахунку на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5. Для здійснення 100% оплати Споживач повинен здійснити дії в такій послідовності:
5.5.1. обрати тариф послуг, який виявив бажання придбати;
5.5.2. отримати зворотній зв’язок від Менеджера та повідомити його про бажання придбати послуги;
5.5.3. здійснити оплату через фінансового агента або на підставі виставленого Менеджером рахунку та надіслати заповнену форму/квитанцію про оплату;

5.6. Для здійснення оплати вартості послуг у формі оплати по частинах Споживач повинен здійснити дії в такій послідовності:
5.6.1. обрати тариф послуг, який виявив бажання придбати;
5.6.2. отримати зворотній зв’язок від Менеджера та повідомити його про бажання придбати послуги із оплатою по частинах;
5.6.3. здійснити часткову оплату вартості послуг на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі отриманого від Менеджера рахунку;
5.6.4. здійснювати оплату наступних частин вартості послуг протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання рахунку.

5.7. Днем виконання зобов’язань Споживача по сплаті вартості послуг вважається день зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Споживачем тарифу послуг. Виконання зобов’язання підтверджується квитанцією від банка Споживача або отриманою на електронну пошту квитанцією від Фінансового агента. Зазначені документи вважаються доказом надання акцепту на Договір та Політику конфіденційності, що розміщені на вебсайті.

5.8. У разі, якщо Споживач для здійснення оплати послуг за Договором уклав договір кредитування тощо з будь-якою банківською або кредитною установою, Споживач самостійно несе відповідальність за всіма зобов’язаннями перед установою. Умови отримання і виконання зобов’язання не залежать від Виконавця і приймаються Споживачем самостійно.

5.9. Споживач має право розстрочити оплату шляхом звернення до Менеджера з відповідним проханням або за допомогою функцій фінансового агенту під час авторизації на вебсайті. У такому випадку, Споживач погоджується з графіком регулярних платежів, встановленим Виконавцем, та усвідомлює свій обов’язок із контролю за балансом на рахунку, із якого планується списання регулярного платежу.

БРОНЮВАННЯ МІСЦЯ

6.1. Споживач має право здійснити попереднє бронювання місця на курс, згідно обраного тарифу, не довше ніж на 2 (два) тижні, але в будь-якому випадку до дати початку курсу.

6.2. З метою гарантування Споживачем своїх зобов’язань щодо придбання послуг, бронювання місця на курс передбачає внесення Споживачем завдатку за обраний тариф послуг у розмірі 500.00 (п’ятисот) гривень.

6.3. Для здійснення бронювання місця на курс Споживач повинен здійснити дії в такій послідовності:
6.3.1. обрати тариф, місце на який він виявив бажання забронювати;
6.3.2. зазначає особисті дані на вебсайті;
6.3.3. отримати зворотній зв’язок від Менеджера та повідомити його про бажання забронювати місце на курс;
6.3.4. здійснити оплату на розрахунковий рахунок Виконавця згідно виставленого Менеджером рахунку та вказати призначення платежу – «Завдаток за курс».

6.4. Споживач зобов’язаний сплатити решту вартості обраного тарифу не пізніше ніж за 1 (один) день до дати початку курсу.

6.5. Здійснення наступних розрахунків відбувається на підставі попередньо виставленого Менеджером рахунку.

6.6. У разі відсутності оплати решти вартості обраного тарифу або першої частини у встановлений строк, внесений завдаток за бронювання не підлягає поверненню через обмежену кількість місць на Курсі. При цьому такий завдаток може бути врахований у вартість інших послуг, що надаються Виконавцем, за домовленістю Сторін.

6.7. Днем виконання зобов’язань Споживача по сплаті вартості тарифу послуг із попереднім бронюванням вважається день сплати останньої частини вартості тарифу послуг, тобто день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі 100%.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Послуги надаються в дистанційному форматі з використання сторонніх застосунків або сервісів в мережі інтернет. Для отримання послуг за Договором Споживач повинен мати доступ до мережі інтернет.

7.2. Початком надання послуг є надання Споживачем особистих даних в Telegram-боті, для отримання доступу-запрошення до Telegram-чату.

7.3. В Telegram-боті та/або Telegram-чаті Споживач має змогу отримати доступ до занять курсу, спікінг-клабів, додаткових занять, інформаційних матеріалів та домашніх завдань, а також актуальну інформацію про розклад занять, нагадування про необхідність сплати чергового місячного платежу, у разі обрання оплати по частинах, та можливість вирішити всі інші організаційні питання щодо отримання послуг за Договором.

7.4. Файлові інформаційні матеріали можуть надаватися Споживачеві у форматі .mov або шляхом розміщенням посилань з доступом до них у мережі інтернет (для відеоматеріалів), .pdf чи .jpg (для текстових чи зображувальних матеріалів). Інші інформаційні матеріали надаються Споживачу шляхом розміщення доступу до них в Notion, Miro, Padlet, Google Jamboard, Wordwall тощо. Перелік даних сторонніх сервісів не є вичерпним і обов’язковим до застосування Виконавцем. За необхідності Виконавець може розширювати перелік сервісів, але за умови надання порад щодо авторизації та використання таких сервісів для отримання доступу до інформаційних матеріалів.

7.5. Доступ до онлайн-занять курсу, спікінг-клабів та додаткових занять, інформаційних матеріалів та домашніх завдань Споживач отримує поступово, згідно з розкладом занять, затвердженим Споживачем та доведеним до його відома в будь-який спосіб.

7.6. Залежно від обраного Споживачем тарифу, останньому поступово відкриваються доступи до 8, 26, 52, 104 чи іншої кількості онлайн-занять та матеріалів, дотичних до теми занять.При цьому Споживачеві буде обмежений доступ до наступних занять та інформаційних матеріалів у разі, якщо Споживач не сплатив наступну частину вартості тарифу до запланованої дати її сплати.

7.7. Споживач має можливість дізнатися про точну кількість онлайн-занять та їх тематику при зверненні будь-якими засобами комунікації до Менеджера. Виконавець за власним бажанням може змінювати кількість інформаційних матеріалів або їх наповнення, без додаткового погодження із Споживачем, за виключенням зменшення обсягу послуг.

7.8. Споживачу надаються посилання на онлайн-заняття, що проводяться в застосунку Zoom або інших подібних програмах, що забезпечують відеозв’язком групу людей в режимі реального часу.Для користування додатком Zoom Споживач має попередньо встановити застосунок на свій мобільний пристрій, комп’ютер чи ноутбук та авторизуватись у такому застосунку.

7.9. Невідвідані Споживачем онлайн-заняття курсу не підлягають відпрацюванню і не є підставою для повернення коштів.

7.10. Протягом проходження курсу, Споживач отримує домашні завдання та термін їх здачі. Домашні завдання не підлягають обов’язковому виконанню та виконуються Споживачем на власний розсуд.

7.11. Курс та всі інформаційні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Споживач може не погоджуватися з позиціями та думками, викладеними у них. Незгода Споживача з курсом та/або інформаційними матеріалами, порядком або формою їх викладення не є підставою для односторонньої відмови від Договору як послуги неналежної якості.

7.12. Споживач самостійно несе повну відповідальність за використання сторонніх застосунків та сервісів в мережі інтернет, а також приймає рішення щодо надання своєї згоди на використання ними своїх персональних даних, а також згоди з умовами правил користування, регламентами чи іншими юридичними документами.

7.13. У разі, якщо у Споживача виникають питання чи складнощі з використання сторонніх застосунків чи сервісів в мережі інтернет, то він може звернутися з відповідними запитами до Виконавця, Менеджерів чи Викладачів. Допомога зазначених осіб у вирішенні такого роду питань чи проблем обмежується наданням порад з власного досвіду використання, які не вважаються наданням роз’яснень або консультацій стосовно використання таких застосунків чи сервісів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Виконавцю належать авторські права на всі матеріали, що отримані Споживачем в Telegram-боті та/або Telegram-чаті або будь-яким іншим способом, зокрема права на: текст, графічні елементи, фотографії, зображення, елементи дизайну, відеоматеріали, файли тощо.

8.2. Споживачу забороняється використовувати всі матеріали, отримані від Виконавця, в будь-яких, окрім як в особистих, цілях. Передача будь-яких інших прав за Договором не передбачена.

8.3. Споживачу забороняється копіювати, відтворювати, знімати шляхом запису екрану, фотографувати здійснювати відео- та фотофіксацію будь-яким іншим способом, розміщувати та публікувати на будь-яких платформах публічного доступу, зокрема у соціальних мережах, комбінувати окремі частини об'єктів в інші об'єкти.

8.4. Споживач не має права продавати, надавати доступ до Telegram-боту / Telegram-чату  третім особам і повинен проходити курс самостійно та від власного імені.

8.5. У випадку порушення Споживачем заборон, викладених у цьому Розділі, Виконавець позбавляє Споживача доступу до Telegram-боту / Telegram-чату  без можливості відновлення, а кошти, сплачені за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Споживача.

8.6. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

9.1. Споживач має право:
9.1.1. отримати тимчасовий доступ до Telegram-боту та/або Telegram-чату з обсягом тих послуг, які входили до сплаченого Споживачем тарифу;
9.1.2. отримати інформацію щодо організації і забезпечення належного надання послуг, передбачених Договором;
9.1.3. отримати індивідуальну технічну підтримку від Менеджерів вебсайту, за необхідності;
9.1.4. виконувати домашні завдання, ставити уточнюючі питання щодо них та бути інформованим про результати успішності;
9.1.5. ставити Виконавцю та/або Викладачу додаткові питання, пов’язані з послугами, що надаються за Договором;
9.1.6. отримати інструкції з використання матеріалів та поради з використання сторонніх застосунків та сервісів в мережі інтернет, у яких розміщені матеріали курсу.

9.2. Споживач зобов’язаний:
9.2.1. здійснити оплату послуг згідно обраного тарифу;
9.2.2. постійно та неухильно дотримуватись умов Договору, Політики конфіденційності та всіх додатків, що розміщені на вебсайті;
9.2.3. надати згоду на обробку персональних даних у порядку, передбаченому Політикою конфіденційності, з метою укладення Договору;
9.2.4. надати згоду на публікування відгуків, що викладені у будь-якій формі Споживачем, на вебсайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо;
9.2.5. не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях, окрім як в особистих, будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступною Споживачу з будь-яких джерел, що були надані Виконавцем в межах надання послуг за цим Договором;
9.2.6. не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання;
9.2.7. не передавати будь-яким третім особам доступ до Telegram-боту та проходити курс самостійно;
9.2.8. не поширювати за допомогою інших програм посилання на онлайн-заняття, інформаційні матеріали тощо, завантажені в Telegram-бот та/або Telegram-чат та отримані від Виконавця в будь-який інший спосіб.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

10.1. Виконавець має право:
10.1.1. вносити зміни до Договору публічної оферти, Політики конфіденційності та інших додатків, що розміщені на вебсайті без особистого попередження Споживача, але у той самий спосіб, у який були розміщені попередні умови, тобто шляхом публікації оновленої версії на вебсайті;
10.1.2. проводити технічні перерви роботи вебсайту для відновлення функціональності, покращення роботи вебсайту або наповнення матеріалів. Технічні перерви не є підставою для здійснення перерахунку оплаченої Споживачем вартості послуг та не вважаються порушенням умов надання контенту;
10.1.3. публікувати відгуки (текст, скріншоти, відео, результати, фотографії тощо), що викладені у будь-якій формі Споживачем, на вебсайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо без попереднього попередження про це Споживача;
10.1.4. оновлювати зміст послуг за цим Договором (за винятком зменшення обсягу послуг) та функціональні можливості вебсайту у будь-який час без попередження Споживача;
10.1.5. здійснювати розсилку електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень на адресу електронної пошти, номер контактного телефону, облікові записи в додатках Telegram, Viber тощо Споживача із комерційною та/або некомерційною пропозицією від Виконавця та/або третіх осіб;
10.1.6. залучати Менеджерів та інших третіх осіб для адміністрування вебсайту або для виконання своїх зобов’язань за цим Договором;
10.1.7. в односторонньому порядку розірвати Договір у випадках, якщо Споживач порушив заборони, що стосуються права інтелектуальної власності або оплати.

10.2. Виконавець зобов’язаний:
10.2.1. надати придатні до використання послуги в обсязі тарифу, за який Споживачем було проведено оплату;
10.2.2. забезпечувати зворотній зв’язок Споживачу щодо виникнення в нього питань організаційного характеру та питань, пов’язаних із проходженням курсу;
10.2.3. дотримуватися положень Політики конфіденційності, що розміщена на вебсайті. Виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів та Споживачів;
10.2.4. надавати інструкції з використання матеріалів чи особистого кабінету та поради з використання сторонніх застосунків та сервісів в мережі інтернет, у яких розміщені матеріали курсу.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

11.1. Споживач має право на повернення грошових коштів, сплачених за курс, у розмірі, пропорційному непройденим заняттям, у разі відмови від курсу упродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати початку курсу.

11.2. У разі відмови від Договору після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати початку курсу, грошові кошти поверненню не підлягають.

11.3. Неможливість повернення грошових коштів пов’язана з обмеженою кількістю місць на курсі та з необхідністю проведення попередньої підготовки цього місця особисто під кожного учасника. Сплачена сума коштів може бути врахована у вартість інших послуг, що надаються Виконавцем.

11.4. Виконавець не повертає суму грошових коштів, сплачених в якості щомісячної оплати по частинах.

11.5. Для здійснення повернення коштів у разі відмови від Договору, Споживач повинен подати заяву в письмовому вигляді з особистим підписом та датою на електронну пошту Виконавця. До заяви додається копія документа, що підтверджує особу Споживача та копія платіжного документа, що підтверджує оплату послуг.

11.6. У заяві про повернення коштів Споживач повинен вказати наступні дані:
11.6.1. прізвище, ім’я, по-батькові;
11.6.2. електронну пошту (вказану при укладенні Договору);
11.6.3. назву послуги (назва курсу/тарифу);
11.6.4. дату оплати;
11.6.5. інформацію про платіж та підтвердження оплати (квитанція про оплату);
11.6.6. інформацію про рахунок, з якого була здійснена оплата.

11.7. Виконавець у строк, що не перевищує 14 (чотирнадцять) робочих днів з моменту отримання заяви про повернення від Споживача, здійснює повернення коштів або повідомляє про неможливість їх повернення.

ФОРС-МАЖОР

12.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією зі Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше одного місяця. Проте, лише у випадку, якщо такі форс-мажорні обставини почали діяти на Сторону лише після підписання Договору та були непередбачуваними.

12.2. Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені індивідуально виданою довідкою Торгово-промислової палати України або її регіональними представництвами. Загальне роз’яснення та лист такої палати адресоване невизначеній особі про настання форс-мажорних обставин не може бути використане для підтвердження форс-мажорних обставин.

12.3. Сторона, яка не має можливості виконувати зобов'язання за даним Договором через обставини форс-мажору, повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів сповістити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин.

12.4. У разі, якщо зазначені обставини тривають більше, ніж 2 (два) місяці, то сторона зобов’язана повернутись до виконання зобов’язань за Договором незалежно від обставин або ініціювати розірвання Договору.

12.5. Форс-мажор не звільняє Сторону від виконання зобов’язань, а лише тимчасово звільняє від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

13.1. Виконавець не несе відповідальність за наслідки, що настали в результаті того, що Споживач не відвідував онлайн-заняття, не переглядав інформаційні матеріали, не виконував домашні завдання.

13.2. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої на момент виникнення спору оплати за послуги.

13.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі чи наслідкові збитки або шкоду, понесені Споживачем, незалежно від того, яким чином вони виникли.

13.4. Інформація, надана в межах курсу, є лише власними Виконавця чи Викладачів оціночними судженнями. Споживач самостійно та на власний ризик користується такою інформацією і бере на себе відповідальність за невдале складання іспитів та будь-яку особисту шкоду та шкоду завдану іншим особам при використанні такої інформації.

13.5. Виконавець не несе відповідальність за технічні збої, оновлення чи наявність будь-яких порушень з боку відповідальних осіб сторонніх застосунків чи сервісів в мережі інтернет.  При цьому Виконавець зобов’язується у найкоротший строк вчинити усі необхідні дії для відновлення можливості надання послуг за Договором.

13.6. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність результатів надання послуг очікуванням Споживача, оскільки матеріали є авторськими і суб’єктивними.

13.7. Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень в тому, що:
13.7.1. доступ до Telegram-боту та/або Telegram-чату буде постійним та безперебійним;
13.7.2. доступ інформаційних матеріалів тощо буде завжди безперебійним та необмеженим у часі;
13.7.3. зворотний зв’язок від Менеджера та/або Виконавця буде отримано негайно після звернення Споживача;
13.7.4. мережевий зв’язок протягом проведення онлайн-заняття буде стабільним та безперебійним;
13.7.5. наповнення курсу (онлайн-заняття, інформаційні матеріали та домашні завдання) буде відповідати очікуванням Споживача;
13.7.6. будь-які дефекти в роботі або функціонуванні вебсайту та особистого кабінету Споживача будуть негайно виправлені;
13.7.7. завдяки пройденому курсу Споживачем будуть успішно складені будь-які іспити.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

14.2. Строк надання послуг за Договором обмежений і відповідає кількості занять згідно тарифу, за який Споживачем було здійснено оплату. Доступ до Telegram-боту,  Telegram-чату, сторонніх сервісів, де розміщені інформаційні матеріали, надається Споживачу до дня завершення останнього онлайн-заняття та на 6 (шість) місяців після його завершення.

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Зобов’язання Сторін згідно з Договором припиняються внаслідок повного виконання ними своїх обов’язків.

15.2. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї зі Сторін або за їх добровільною згодою в наступному порядку:
15.2.1. Сторона, яка виявила бажання розірвати Договір, повідомляє іншу про свою ініціативу шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту із зазначенням особистих даних;
15.2.2. Сторона, якій було адресоване таке повідомлення, у строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів, повинна надати свою згоду чи незгоду щодо розірвання Договору та повідомити про це адресанта.

15.3. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, у разі порушення Споживачем:
15.3.1. умов Договору; або
15.3.2. прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на всі об’єкти права інтелектуальної власності, що стали доступні Споживачу протягом проходження курсу.
15.3.3. При цьому, кошти, сплачені Споживачем за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Споживача.
15.3.4. Виконавець повідомляє Споживача про розірвання Договору в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення будь-яким засобом комунікації.
15.3.5. Договір вважається розірваним з моменту надсилання повідомлення Споживачу.

15.4. Договір може бути розірваний в судовому порядку.

КОМУНІКАЦІЯ СТОРІН

16.1. З метою отримання відповідей на уточнюючі питання щодо предмета Договору, порядку надання доступу до Telegram-боту та/або Telegram-чату та в разі виникнення технічних перешкод у проходженні курсу, Споживач має право звертатись безпосередньо до Виконавця або Менеджера шляхом використання будь-яких засобів комунікації.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Сторони погодили, що в разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

17.2. Виконавець має право вносити зміни до Договору без додаткового попередження про це Споживача. Для надання можливості Споживачу ознайомитися з актуальними умовами Договору, Виконавець розміщує на вебсайті його версію з усіма останніми змінами, а також зазначає дату, з якої такі зміни набрали чинності.

17.3. Договір та Додатки до нього є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент їх акцептування.

17.4. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Виконавця.

17.5. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності.

17.6. У випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України, але за місцезнаходженням Виконавця.

Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Потайчук Олена Сергіївна, ЄДРПОУ 2724202223, МФО 322001
Реквізити: UA363220010000026006330073847 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Служба підтримки: sales@bomi.school